Svolávací systém SIMPHONY

Tento web je zaměřen na jeden z produktů vyvíjených v TTC TELSYS, a.s. - Svolávací systém (nebo také systém hromadného vyrozumění).


O SIMPHONY

Automatický svolávací systém (nebo systém hromadného vyrozumění) je jedna z aplikací integrační platformy SIMPHONY a slouží k automatizovanému vyrozumění osob nebo skupin osob na základě předem připravených scénářů.

Scénáře pro svolávání lze předem nadefinovat a v případě potřeby i v průběhu svolávání ovlivňovat manuálně nebo na základě priorit procesů. Scénáře neboli procesní mapy ve většině společností vznikají na základě interních bezpečnostních předpisů. Vzhledem k tomu, že bývají tyto předpisy v textové podobě, v případě incidentu nejsou takové krizové scénáře příliš praktické pro použití při řešení kritických situací.

Co jsou to scénáře? Podívejte se na některé z videí, které jsme pro Vás připravili.


Kde je vhodné systém využít?

icon Zdravotnictví

Prostředí, kde je nutné v krátkém čase svolat krizový tým odborníků, např. v nemocnicích, kdy je třeba v případě příjmu většího počtu zraněných rychle svolat právě sloužící lékaře. V případě, že je systém integrován s docházkovým systémem (nebo SW pro plánování směn), je možné automaticky svolat právě sloužící lékaře.


icon HZS, SDH, JSDH

V případě požáru nebo jiné kritické situace, kdy je třeba rychle svolat tým zasahujících hasičů, lze využít svolávací systém pro urychlení komunikace. Jedním kliknutím tak lze vyrozumět potřebný počet osob, které jsou informovány o nastalé situaci. Zároveň mají možnost přijmout nebo odmítnout požadavek na zásah (DTMF volbou na klávesnici telefonu). Dispečer, který proces svolávání spustil tak ihned ví, zda je třeba kontaktovat ještě další osoby z týmu.


icon Vozové parky a MHD

V prostředích, kde je nutnost automatického vyrozumění dispečinku o nastalé události, jako je např. nehoda autobusu, kdy řidič havarovaného vozidla není schopen informovat dispečink. Systém tak z modulu instalovaného ve voze odešle na dispečink zprávu o události spolu s GPS souřadnicemi vozidla. Může nastat situace, kdy řidič nemůže nebo není schopen takovou zprávu odeslat.icon Fyzická ostraha

Při kombinaci s Online pochůzkovým systémem, lze svolávací systém využít pro zvýšení bezpečnosti areálu, kde jsou systémy nasazeny, např. pokud pracovník ostrahy nedorazí na určený kontrolní bod ve stanoveném čase, systém telefonicky ověří, zda je pracovník na příjmu. Pokud pracovník hovor nepřijme, je zde riziko, že byla narušena bezpečnost areálu nebo se pracovníkovi něco stalo a systém automaticky vyrozumí jiného pracovníka nebo nadřízeného.icon Provoz 24/7, Dispečinky

Automatický dispečer v provozech, kde je nutné dohledovat zařízení nebo systémy nepřetržitě 24/7, ale společnost nechce nebo nemůže vynakládat prostředky na držení nonstop helpdesku. Systém zaručí, že kompetentní osoby zprávu přijmou. Pokud zprávy nepřijmou, automaticky kontaktuje další odpovědné osoby předdefinované v systému. Přijímáním incidentů z dohledových systémů pro integraci bezpečnostních systémů lze zvýšit rychlost reakce dispečerů i dalších pracovníků, kteří jsou ihned informováni o nastaleé situaci i pokud jsou právě v terénu.icon Krizové řízení

Navigačním systém pro řešení incidentů využívá svolávací systém pro automatickou komunikaci s třetími stranami. Šetří dispečerům čas díky automaticky předvoleným kontaktním údajům v systému. Automaticky spojí dispečera se servisní organizací, se kterou v ten okamžik potřebuje komunikovat na základě předvoleného krizového scénáře.
KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE


icon Konferenční hovory

Systém podporuje propojení účastníků do konferenčního hovoru. Technologicky není počet nijak omezen, v praxi se doporučují konference 3 - 10 účastníků najednou. Před spojením do konference je přehrána preddefinovaná zpráva, která účastníky zpraví o nastalé situaci a následně jsou všichni spojeni do konferenčního hovoru.


icon Interaktivní hovory

Hovor, který rozpoznává reakci účastníka pomocí tónové (DTMF) volby (stisknutí tlačítek na klávesnici telefonu). Podle reakce účastníků je potom proces směřován dále volbami pro úspěšně či neúspěšně provedenou aktivitu. Lze nastavit počet, při kolika souhlasných reakcích má systém aktivitu vyhodnotit jako úspěšnou či neúspěšnou. Např. 6 z 10 = úspěch.


icon Hromadné vyrozumění

Hromadný hovor, který v jednom okamžiku vytočí tel. č. požadovaného počtu účastníků a sdělí jim předdefinovanou zprávu. Zprávy se definují textově, systém pak pomocí funkce Text-to-speech převede text na mluvené slovo. Podporujeme český, slovenský a anglický jazyk.icon Hromadné SMS

Díky přímému napojení na server SMS operátora (NEpoužíváme klasické SMS brány se SIMkartami) je systém schopen rozeslat SMS mnohem rychleji, než klasickým způsobem.icon SMS s reakcí

Účastníkům je odeslána SMS zpráva, ve které je požadována reakce (odpověď). Pokud server neobdrží správnou odpověď do požadovaného časového limitu, vyhodnotí aktivitu jako neúspěšnou (proces se vydá alternativní cestou)icon Email

Pro nekritické situace nebo pro informovat nepřímo zúčastněných stran lze rozesílat i emaily. Tato forma komunikace není doporučována v kritických situacích, slouží jako doplňková služba.
KONTAKTUJTE NÁS
Najdete nás v Třebohostické ulici v Praze 10 - Strašnicích

TTC TELSYS, a.s.

icon 1 Třebohostická 987/5, Praha 10

icon 2 +420 234 052 212

icon 3www.ttc-telsys.cz


NAŠI PARTNEŘI
  • partner 1
  • partner 2
  • partner 3